Få fred med dig selv…

Få fred med dig selv…

Få fred med dig selv… 150 150 Birgitte

For at føle os accepterede og en del af vores familie, lukkede vi af for sider af os selv op igennem vores barndom, fordi vi fik at vide at: sådan opfører man sig ikke, sådan siger man ikke, sådan gør man ikke …. osv, osv. Listen føles  nærmest uendelig. Efterhånden som vi voksede op og blev ældre er disse overbevisninger, som tidligere havde til opgave at passe på os, nu blevet en hæmsko. De er nu begrænsninger, der hindrer os i at handle/udtrykke os på andre måder end dem vi kender. Det gode ved det er, at vi selv har nøglen til at ændre det. Som der bliver sunget i en gammel sang ” Kun fangen kan give sin vogter fri “

Leave a Reply